Byggfakta Citymark
Citymark Analys statistik

CityMark Analys

Vi kartlägger och analyserar hyresmarknaden för kontor i de större städerna. I våra halvårsvisa rapporter sammanställer vi denna information på region, område - och delmarknadsnivå. Rapporterna riktar sig specifikt till dig som är fastighetsägare.

Se demorapport     Ladda ner prislista 

Kvalitet och erfarenhet


Citymark Analys har mer än 30 års erfarenhet av kartläggningar och analyser av den kommersiella fastighetsmarknaden. Tack vare den stora bredden och djupet i våra kartläggningar kan vi erbjuda unik information om kontorsmarknaden.

Få en detaljerad genomgång av kontorsmarknaden i de största städerna avseende kontorsbeståndets storlek, hyresvakanser, kommande utbud, take-up, uthyrningar, hyresutveckling samt pågående och planerade kontorsprojekt.

Citymark Analys logo - RGB medium


Se demorapport

Framsida Stockholmsrapport q1 2023

Stockholm

CityMark Analys kartlägger i Stockholm cirka 11 500 000 kvm kontor fördelat på 1 700 fastigheter, från Flemingsberg i söder till Upplands-Väsby i norr.

Se delmarknader

Framsida Göteborgsrapport q1 2023.

Göteborg

CityMark Analys kartlägger cirka 2 700 000 kvm kontor fördelat på 500 fastigheter i centrala Göteborg och utvalda delmarknader såsom Mölndal och Gamlestaden.

Se delmarknader

Framsida Uppsalarapport q1 2023

Uppsala

CityMark Analys kartlägger cirka 750 000 kvm kontor fördelat på 200 fastigheter i centrala och yttre Uppsala.

Se delmarknader

Framsida Malmörapport q1 2023

Malmö

CityMark Analys kartlägger cirka 1 800 000 kvm kontor fördelat på 400 fastigheter i centrala Malmö och dess ytterområden, såsom Hyllie och Jägersro.

Se delmarknader

Vi har stor kunskap om kontorsmarknaden

CityMark Analys kartlägger och analyserar den kommersiella lokalmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vi producerar såväl detaljerade som övergripande beslutsunderlag för förvaltning och företagsledning.


Genom omfattande kartläggningar har vi all relevant data om kontorshyresmarknaden. Vi har ingående kunskap om specifika stadsdelar och vilka faktorer som påverkar utvecklingen där men också den generella överblicken för att bedöma marknadens utveckling och framtid.

Vi genomför varje år två fullständiga kartläggningar av kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Här identifierar vi alla kontorsfastigheter över 350 kvm och intervjuar samtliga fastighetsägare. Registrering görs av kontorsstock, vakanser, kommande utbud, tecknade hyresavtal, efterfrågan/take-up och om det finns planer på nya kontorsprojekt.

Våra kunder utgörs i huvudsak av företag inom bygg- och fastighetsbranschen samt bank- och försäkringsrelaterade bolag.

Välj region, delområde eller område

Beställ ingående analyser av en specifik marknad.
 
Den kommer att innehålla information om utbudet idag, kommande utbud framöver, efterfrågan, hyresutveckling fördelat på olika kvalitets och lägesklassningar samt beskrivningar av nyproduktionen. 
 
Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig så snart vi kan.