Byggfakta Citymark
Lille kontor-1

Köp rapporter och insikter
från Uppsala

Våra rapporter innehåller de senaste marknadsanalyserna från Uppsala och ger en överblick över utvecklingen inom den kommersiella fastighetsbranschen i hela staden. Utforska våra unika empiriska resultat och börja använda detta för ditt
arbete nu och i framtiden.

Se delmarknader och priser

Ingående analyser från Uppsala


CityMark Analys kartlägger cirka 750 000 kvm kontor fördelat på 200 fastigheter i centrala och yttre Uppsala.

Vi samlar information om kontorsstock, vakanser, kommande utbud, tecknade hyresavtal, efterfrågan/take-up och om det finns planer på nya kontorsprojekt.

Framsida Uppsalarapport q1 2023

Uppsala

Centrala Uppsala
Ytterområde Uppsala

Vi har stor kunskap om kontorsmarknaden i Uppsala

CityMark Analys kartlägger och analyserar den kommersiella lokalmarknaden i Uppsala. Vi producerar såväl detaljerade som övergripande beslutsunderlag för förvaltning och företagsledning.

Vi har ingående kunskap om specifika stadsdelar och vilka faktorer som påverkar utvecklingen där men också den generella överblicken för att bedöma marknadens utveckling och framtid.

Vi genomför varje år två fullständiga kartläggningar av kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala där vi identifierar alla kontorsfastigheter över 350 kvm och intervjuar samtliga fastighetsägare. 

Håll dig uppdaterad på hur kontorsmarknaden ser ut och utvecklas

Köp dina rapporter här

Beställ ingående analyser av en specifik marknad.
 
Den kommer att innehålla information om utbudet idag, kommande utbud framöver, efterfrågan, hyresutveckling fördelat på olika kvalitets och lägesklassningar samt beskrivningar av nyproduktionen.
 
Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig så snart vi kan.