Byggfakta Citymark
Lille kontor-1

Köp rapporter och insikter
från Göteborg

Våra rapporter innehåller de senaste marknadsanalyserna från Göteborg och ger en överblick över utvecklingen inom den kommersiella fastighetsbranschen i hela staden. Utforska våra unika empiriska resultat och börja använda detta för ditt
arbete nu och i framtiden.

Se delmarknader och priser

Ingående analyser från Göteborg


CityMark Analys kartlägger cirka 2 700 000 kvm kontor fördelat på 500 fastigheter i centrala Göteborg och utvalda delmarknader såsom Mölndal och Gamlestaden.

Här samlar vi information om kontorsstock, vakanser, kommande utbud, tecknade hyresavtal, efterfrågan/take-up och om det finns planer på nya kontorsprojekt.

göteborg

Centrala Göteborg

CBD
Övriga innerstaden
Lindholmen


Gamlestaden


Mölndal


Högsbo

Vi har stor kunskap om kontorsmarknaden i Göteborg

CityMark Analys kartlägger och analyserar den kommersiella lokalmarknaden i Göteborg. Vi producerar såväl detaljerade som övergripande beslutsunderlag för förvaltning och företagsledning.


Vi har ingående kunskap om specifika stadsdelar och vilka faktorer som påverkar utvecklingen där men också den generella överblicken för att bedöma marknadens utveckling och framtid.

Vi genomför varje år två fullständiga kartläggningar av kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Här identifierar vi alla kontorsfastigheter över 350 kvm och intervjuar samtliga fastighetsägare. Registrering görs av kontorsstock, vakanser, kommande utbud, tecknade hyresavtal, efterfrågan/take-up och om det finns planer på nya kontorsprojekt.

Våra kunder utgörs i huvudsak av företag inom bygg- och fastighetsbranschen samt bank- och försäkringsrelaterade bolag. 

Håll dig uppdaterad på hur kontorsmarknaden ser ut och utvecklas.

Köp dina rapporter här

Beställ ingående analyser av en specifik marknad.
 
Den kommer att innehålla information om utbudet idag, kommande utbud framöver, efterfrågan, hyresutveckling fördelat på olika kvalitets och lägesklassningar samt beskrivningar av nyproduktionen.
 
Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig så snart vi kan.